Om Birgitta

Ansvarig för verksamheten är tandläkare Birgitta Nogeman utexaminerad från Tandläkarhögskolan i Malmö 1985. Birgitta gjorde sin AT-tjänstgöring på Folktandvården i Malmö och har efter det arbetat i Stockholm och Italien för att sedan starta egen verksamhet i Malmö 1989.

Birgitta praktiserar på heltid och utför alla typer av behandlingar samt mottar patienter från andra tandläkare för kirurgiska behandlingar. Sedan 1990 utförs även fullständiga utredningar och behandlingar med dentala implantat.

Birgitta är medlem av Tandläkarförbundet och Privattandläkarföreningen